enquete

Conclusies enquête Vrouwen met Lef

We hebben de mensen op de mailinglijst van het netwerk gevraagd om feedback op de bijeenkomsten van het afgelopen jaar, verbetersuggesties en ideeën voor nieuwe bijeenkomsten. Joke Visser heeft de enquête voor ons opgezet en uitgevoerd. We zijn blij dat maar liefst 41 vrouwen de moeite hebben genomen om hun feedback en tips te geven. Een samenvatting van de reacties willen we graag delen.

Schuiven naar boven