Conclusies enquête Vrouwen met Lef

Rond de jaarwisseling hebben we de mensen op de mailinglijst van het netwerk gevraagd om feedback op de bijeenkomsten van het afgelopen jaar, verbetersuggesties en ideeën voor nieuwe bijeenkomsten. Met dank aan Joke Visser die de enquête voor ons heeft opgezet en uitgevoerd! We zijn blij dat maar liefst 41 vrouwen de moeite hebben genomen om hun feedback en tips te geven. De input was het lezen meer dan waard. Een samenvatting van de reacties willen we graag met jullie delen:

Algemeen

 • Een respons van 36% (41 reacties) levert een redelijk goede indruk op
 • Elke bijeenkomst is er weer een wisselende samenstelling, maar wel een ‘harde kern’ die bijna iedere bijeenkomst van de partij is

Pluspunten:

 • Inspiratie, zet je aan het denken
 • Geeft energie
 • Interessant, leerzaam
 • Netwerken, ontmoeten

Verbeterpunten:

 • Liever thema dan alleen borrel
 • Meer nog van ‘wat kan ik er mee’
 • Aansluiten bij actualiteit
 • Kleinere groepen om bij elkaar te komen
 • Meer doen aan elkaar leren kennen (en elkaar helpen)
 • Zakelijkere onderwerpen, informatie over branches
 • Meer exclusiviteit
 • Sprekers: schrijfster, hoogleraar, hoge ambtenaar
 • Workshops
 • Langer van tevoren weten wanneer de bijeenkomsten zijn
 • Herkenbaarheid

Van meest naar minst gewaardeerde vorm:

 • Sprekers
 • Thema’s
 • Workshop
 • Combinatie van vormen
 • Bedrijfsbezoek
 • Borrel

Nieuwe vormen:

 • Bites & Businsess
 • Iets Creatiefs
 • Nieuwsbrief
 • Uitwisselen ervaringen
 • Bezoek aan overheidsinstellingen
 • Subnetwerken naar belangstelling
 • Maatjesavond
 • Gastcollege
 • Iets actiefs/sportiefs

Onderwerpen voor toekomstige bijeenkomsten:

 • Eigen onderneming starten
 • Verdieping op eerdere bijeenkomsten
 • Bedrijfsbezoek
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Vanuit perspectief man
 • Koken
 • Boeken
 • Actuele maatschappelijke zaken
 • Kunst
 • Sport
 • Zorgontwikkeling
 • Mindfullness
 • Reizen
 • Cultuur
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Duurzaamheid
 • Elkaar helpen/versterken
 • Gezin/jongeren
 • (leren)netwerken
 • bijzondere vrouwen leren kennen: lezingen
 • Vaardigheden: communicatie, slecht nieuws, rollen, lezing houden
 • Ethische dilemma’s

Kortom: wat niet… 🙂

Bijdrage leveren?

 • 1 x voorzitter
 • 2 x kas beheren
 • 3 x lid van trekkersgroep, waarvan een helaas anoniem…
 • 4 x mailinglijst beheren
 • 5 x bedrijfsbezoeken organiseren
 • 7 x workshops geven
 • 13 x eenmalig voorbereiden bijeenkomst

Kortom: het doel van ons netwerk was en is elkaar meer leren kennen, van elkaar leren en elkaar helpen. Dit is ook wat gewaardeerd wordt . Een zakelijke touch mag bij volgende bijeenkomsten de aandacht krijgen, de themabijeenkomst met sprekers blijven erg inspirerend en last but not least er zijn voldoende vrouwen die graag een bijdrage aan toekomstige bijeenkomsten willen leveren. Heb je de enquête niet ingevuld, maar wil je wel graag een bijdrage leveren of heb je nog wat toe te voegen aan de feedback? Laat het ons weten. Binnenkort gaat de nieuwe voorbereidingscommissie aan de slag, meer leden zijn welkom!

Conclusies enquête Vrouwen met Lef
Schuiven naar boven