Internationale Vrouwendag en pubquiz

Op dinsdag 08 maart 2022 vond een geslaagde bijeenkomst plaats bij Café Bij Tante in Elst. Na de periode van veel corona-beperkingen konden we eindelijk weer een informeel samenzijn organiseren die in het teken stond van Internationale Vrouwendag en een pubquiz.

Onze voorzitter Sabine opende de avond. Alle vrouwen werden van harte welkom geheten om deze belangrijke internationale vrouwendag samen te vieren.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 08 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen.

Internationale Vrouwendag is de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de positie van de vrouw. En dat is nog steeds hard nodig in 2022, ook in Nederland en dat is bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk geworden in het huidige publieke debat over machtsmisbruik. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen neemt wereldwijd toe, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, politieke invloed, economische participatie, gelijk loon voor gelijke arbeid, seksueel geweld en op het gebied van scholing en ontwikkelkansen.

Het is belangrijk dat vrouwen elkaar onderling versterken en kracht geven door elkaars verhaal te horen en elkaar te ontmoeten. Vrouwen vinden hun weg en inspireren andere vrouwen op zakelijk of persoonlijk gebied.

In de afgelopen periode hebben in het bestuur van VML Natascha Dröge, Marieke Mom en Carmen Broeders plaats gemaakt. Voor alle jaren van inzet zijn wij dankbaar. Aanwezige Marieke werd aan het eind van de avond bedankt met een bos bloemen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd Sabine in het kader van internationale vrouwendag geinterviewd door studentes Marit van Sommeren en Wendy Willemsen. Het artikel staat op SvJmedia.nl/ArnimmaNieuws. Dit is de link. SvJmedia.nl is de website van studenten van de School voor Journalistiek Utrecht. Studenten publiceren hier de producties die ze als journalist maken voor hun opleiding.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. We kijken uit naar de volgende!

Internationale Vrouwendag en pubquiz
Schuiven naar boven