Stichting Vrouwenhart

Op maandag 30 oktober 2023 gaf Natascha van der Post van de Stichting Vrouwenhart een presentatie over de werkzaamheden van deze stichting én haar eigen ervaringen. Stichting Vrouwenhart probeert meer aandacht te genereren voor de man/vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten en de verschillende manieren waarop hartziekten zich bij vrouwen kunnen ontwikkelen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoekers, vrouwelijke hartpatiënten en hun naasten én het algemene publiek. Je kunt als hartpatiënte, lid worden van Facebook lotgenotencontact-groepen (zie hiervoor de website van de stichting).

De presentatie van Natascha werd op punten waardevol aangevuld door Sabine Jansen. Sabine is werkzaam als vitaliteitscoach waarbij ze moderne leefstijl coaching en -training geeft op het gebied van gezondheid en vitaliteit in werk en leven.

De avond werd afgesloten met een nabespreking; zijn ideeën voor volgende bijeenkomsten opgedaan en is de toekomst voor de Stichting Vrouwen met Lef Overbetuwe besproken. 

Stichting Vrouwenhart
Schuiven naar boven